Ajuntament d'Albocàsser

Patrimoni etnogràfic

El patrimoni etnogràfic és el testimoni de la nostra cultura tradicional de caràcter popular. Són diverses les mostres que conformen el nostre patrimoni etnogràfic; els estris usats sobretot en l'agricultura i la ramaderia, les vies pecuàries, les construccions de pedra seca “barraques”, els forns de calç, els diferents tipus de construccions per a l'aprofitament i distribució de l'aigua, com són els aljubs, les sénies, els pous, els molins fariners...

Totes aquestes obres que han sobreviscut al pas del temps no només ens ofereixen dades sobre l'economia i tècniques que s'utilitzaven en l'època, sinó també sobre la capacitat que tenien els nostres avantpassats per a aprofitar els materials disponibles en el mitjà per a perviure. Per això formen part també del patrimoni etnogràfic no només els objectes físics, sinó també els coneixements, tècniques, ....

Construccions de pedra seca: L’arquitectura de pedra seca es trobe en totes aquelles àrees on la base del sòl és, principalment, la roca. Aquestes construccions, encara sent-hi modestes, tenen un gran interés, tant pel seu nombre i varietat com per la seva qualitat. Podem encontrar:

- Murs: La seva missió és la de delimitar espais: parcel·les de cultiu, espais públics o espais privats.

- Refugis: És un espai que s’obre en un mur o en una inflexió del mateix, de tal forma que permet a una o dues persones refugiar-se en cas de tempesta. “Aguaits”: Són llocs d’aguait per a la caça amb vegetació de matoll baix.

- Pletes: Són una concreció de l’espai destinades a acollir i guardar el ramat. Només en alguns casos, formen un pati anterior o una barraca.

- Pous: L’aigua constitueix un dels problemes fonamentals per a les gents d’aquesta zona calcària, caracteritzada per grans i seques rambles. Les cases que es troben isolades solen estar dotades d’enginyosos sistemes de recollida d’aigua de pluja, que emmagatzemen en cisternes o aljubs. Però açò no és suficient i és necessari buscar “l’aigua viva” mitjançant l’obertura de pous.

- Sénies: Construcció de planta circular que, generalment, s’alce entre dos bancals. Consta d’una part inferior, lleugerament cònica. En l’interior, dos grans arcs de mig punt suporten la maquinària. En l’espai intermedi dels arcs se situa la roda d’arrossegament de les cadenes amb els recipients que recullen l’aigua. El sòl està format per una capa de còdols, terra i grava sobre el qual es mourà l’ase que faça funcionar la màquina. Les palanques de moviment apareixen formades per un tronc prim i flexible que manté en tensió la corda a la que va subjectat l’animal, obligant-lo a donar voltes. L’altra palanca és arrossegada per l’animal en el seu moviment i accione el mecanisme de pujada de l’aigua. Aquesta cau en un dipòsit que, per mitjà de canals, es distribueix per les diferents parcel·les de regadiu. Hi havia un altre tipus més petit de sénia anomenada “de peu”. De dimensions més reduïdes, el moviment el realitzava un ésser humà segut en una cadireta i accionant uns pedals.

Dins del nucli urbà de la vila, situades en l’anomenat Barranc de les Passeres, trobem bons exemples d’aquest tipus de construcció, alguns dels quals es conserven en perfecte estat després d’un procés de restauració.

-Cabana o barraca: La planta tendeix al cercle i la paret es desenvolupa en les seues dues cares, interna i externa, paral·leles entres sí. L’entrada s’efectue mitjançant una obertura en el mur, a través de la seua grossor, amb dintell, clar llindar i brancal.

Imatges: 
Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Telèfons d'interés

Telèfons d'interés

URGENCIES
Centre Medic d'Albocasser : 964428484
Hospital General de Castello : 964726500
Bombers : 085
Emergencies : 112
Guardia Civil : 964428010

ASSISTENT SOCIAL CENTRE DE SALUT
Dimarts de 9 a 12h: 964428484

TELÉFONS DE INTERES
Ajuntament d'Albocàsser : 964428001
Serveis Socials : 964428456
Parroquia : 964428033
Notaria : 964428352
Registre de la Propietat : 964428151
O.C.A.P.A. Sant Mateu : 964156027
Tesorería Seguretat Social (Benicarlo) : 964467440
PROP : 012

 

Portal desenrotllat amb Drupal