Ajuntament d'Albocàsser

Urbanisme

1. INFORMACIÓ PUBLICA DEL PLA GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA.

2.MODIFICACIÓN PUNTUAL NORMAS SUBSIDIARIAS.

El DOCV núm. 7348 de fecha 28/08/2017, publica anuncio relativo a la aprobación por el Pleno en sesión de fecha 30/06/2014 de la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, relativo a la nueva redacción del art. 91 de las mismas. Se expone al público por espacio de un mes para la presentación de posibles alegaciones a contar a partir del día siquiente a la publicación indicada.

3.DOCUMENTACIÓ DEL PLA GENERAL D'ORDENACIÓ URBANA:

 

-Clic en aquest enllaç per veure la documentació

 

 

Instruccions de descàrrega.

 

-El fitxer pesa 135 MB

 

-En fer clic apareixerà una finestra en la qual haurà de clicar: Descarregar

 

-Apareixerà una finestra en la qual haurà de clicar: Descarregar de totes maneres o Download Anyway

 

-En funció de la rapidesa de la connexió la descàrrega serà més o menys ràpidament. Pot costar uns minuts.

 

-A la carpeta comprimida que es descarregarà són totes les dades i documents del PGOU.

 

3.1- El DOGV de data 21.6.2013 publica anunci sobre informació pública de la versió preliminar; Informe de sostenibilitat ambiental i pla de participació pública  del Pla General per a que durant el plaç de 45 dies es puguen presentar al·legacions i sugerències, fins al dia 13.8.2013. Es trova per al seu exàmen en les oficines Municipals.

Les consultes a l'equip redactor es podran realitzar els dies 24 i 31 del mes de Juliol a partir de les 10 hores en el saló de sessions de l'Ajuntament.

3.2 - Qualsevol persona física o jurídica; associacions; organitzacions o grups, podran participar en el ISA; per a fer-ho en l'Ajuntament existeix un model de questionari per a la seva complimentació i presentació.

 

4.DOCUMENTACIÓ DEL CONCERT PREVI:

-Podeu clicar als documents adjunts per conèixer el contingut.

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Telèfons d'interés

Telèfons d'interés

URGENCIES
Centre Medic d'Albocasser : 964428484
Hospital General de Castello : 964726500
Bombers : 085
Emergencies : 112
Guardia Civil : 964428010

ASSISTENT SOCIAL CENTRE DE SALUT
Dimarts de 9 a 12h: 964428484

TELÉFONS DE INTERES
Ajuntament d'Albocàsser : 964428001
Serveis Socials : 964428456
Parroquia : 964428033
Notaria : 964428352
Registre de la Propietat : 964428151
O.C.A.P.A. Sant Mateu : 964156027
Tesorería Seguretat Social (Benicarlo) : 964467440
PROP : 012

 

Portal desenrotllat amb Drupal