#
13
0
214

Corporació municipal

Corporació municipal

ALCALDE:

Antonio Querol Ferrando

REGIDORS DEL PP:

Joaquin Puig Segarra

Maria José Colomer Alcacer

Antonio Tena Bellmunt

Eva Segarra Miralles

REGIDORS DE JPA:

Joan J. Fermosell Roig

Lola Miralles Climent

Javier Ferrando Adell

M. Teresa Boix Ferrando