Ajuntament d'Albocàsser

Calendario: 
Bases del premi literari infantil i juvenil Casimir Melià

XX PREMI LITERARI "CASIMIR MELIÀ" 2012

L’Excm. Ajuntament d’Albocàsser, amb l’objecte de contribuir al desenvolupament i la promoció de l’estudi literari entre la joventut, convoca per vintena vegada el premi “Casimir Meliá” per a obres escrites en valencià o castellà, d’acord amb les següents BASES:

1) Podrà concursar qualsevol jove de 6 a 16 anys.
2) S'estableixen cinc categories de premis:

A. Primer cicle d’educació primària (6 a 8 anys):
1r. Premi: 150 euros, diploma i un lot de llibres per al Centre.
2n. Premi: 100 euros i diploma
3r. Premi: 50 euros i diploma

B. Segon cicle d’educació primària (9 a 10 anys):
1r. Premi 150 euros, diploma i un lot de llibres per al Centre.
2n. Premi: 100 euros i diploma
3r. Premi: 50 euros i diploma

C. Tercer cicle d’educació primària (11 a 12 anys):
1r. Premi: 150 euros, diploma i un lot de llibres per al Centre.
2n. Premi : 100 euros i diploma
3r. Premi: 50 euros i diploma

D. Primer cicle d’educació secundària (13 a 14 anys):
1r. Premi: 150 euros, diploma i un lot de llibres per al Centre.
2n. Premi: 100 euros i diploma
3r. Premi: 50 euros i diploma

E. Segon cicle d’educació secundària (15 a 16 anys):
1r. Premi: 150 euros, diploma i un lot de llibres per al Centre.
2n. Premi: 100 euros i diploma
3r. Premi: 50 euros i diploma

3) Els treballs hauran de ser originals i inèdits i no po-
dran haver estat guardonats en cap altre certamen literari.

4) Quant als grups A, B i C el treball haurà de ser un conte amb una temàtica referida al Maestrat.

A. Extensió màxima d’un foli per una sola cara escrit a mà.
B. Extensió màxima de dos folis per una sola cara escrit a mà.
C. Extensió màxima de tres folis per una sola cara escrit a mà.

Quant al grup D i E, l'obra haurà de ser una narració imaginada o basada en un fet històric de les comarques del Maestrat.

D. L'extensió màxima serà de 4 folis per una sola cara a doble espai, redactat amb lletra Times New Roman a 12 p.
E. L'extensió màxima serà de 5 folis per una sola cara a doble espai, redactat amb lletra Times New Roman a 12 p.

5) Els treballs originals es presentaran a l’Excm. Ajuntament d'Albocàsser (Premi "Casimir Melià") Plaça Església, núm. 7.- 12140 Albocàsser (Castelló de la Plana)

Les obres duran títol i, als originals, s'ajuntarà un sobre tancat o plica (certificat en cas de ser lliurat), a l'anvers del qual figurarà el títol de l'obra i la categoria en la qual participa, al seu interior, les dades, el telèfon i l'adreça de l'autor, així com el centre on estudia. S'afegirà fotocòpia del DNI o del llibre familiar i s'especificarà la categoria en la qual participa.

6) Els treballs podran presentar-se des del dia 17 d’abril fins al dia 13 de juliol de 2012, quan finalitzarà el termini de presentació d’originals.

7) El jurat serà designat per la Comissió de Cultura de l’Excm. Ajuntament d’Albocàsser, i no es farà pública la seua composició fins el dia en que es tanque el termini d’admissió d’originals.

8) Es decidirà de donar els premis al mes d'agost de 2012, en un acte cultural que tindrà lloc.

9) El jurat es reserva el dret de declarar desert qualsevol premi i adjudicar accésits si ho estima convenient, així com interpretar qualsevol situació no resolta en les presents bases.

Els/Les participants podran presentar més d'una obra i optar, doncs, als premis corresponents.

10) L'Ajuntament d'Albocàsser es reserva el dret de publicació i edició total o parcial de les obres.

11) Les obres podran replegar-se a l’Ajuntament a partir del 30 de setembre.

12) La presentació de qualsevol obra al present certamen suposarà la total acceptació d'aquestes bases i les decisions que puga adoptar l'Excm. Ajuntament d'Albocàsser perquè aquestes puguen ser interpretades o aplicades.

Albocàsser, abril 2012.

Lu Ma Mi Ju Vi Do
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Teléfonos de interés

Teléfonos de interés

URGENCIAS
Centre Medic d'Albocasser : 964158150
Hospital General de Castello : 964726500
Bombers : 085
Emergencies : 112
Guardia Civil : 964428010

TELÉFONOS DE INTERES
Ajuntament d'Albocàsser : 964428001
Serveis Socials : 964428456
Parroquia : 964428033
Notaria : 964428352
Registre de la Propietat : 964428151
O.C.A.P.A. Sant Mateu : 964156027
Tesorería Seguretat Social (Benicarlo) : 964467440
PROP : 012

 

Site developed with Drupal